ÕPETAJAD JA KASVATAJAD

AASTA ÕPETAJAD

 NIMI

ÕPETATAV AINE

MEIE KOOLIS

Vete Hainsoo

vene keel, huvijuht

1987. aastast

Kai Jääger

tüdrukute tööõpetus, raamatukogu juhataja, pikapäevarühma kasvataja

1993. aastast

Eve Karimõisa

pikapäevarühma kasvataja

1979. aastast

Maarja Kallis

inglise keel

2009. aastast

Airi Korbun

logopeed

 2001. aastast

Tiina Kukk

klassiõpetaja, kunst, inimeseõpetus, tantsuõpetus

1997. aastast

Pilve Kängsepp

klassiõpetaja, matemaatika, pikapäevarühma kasvataja

1971. aastast

Heya Lepa

matemaatika, arvutiõpetus, füüsika

1992. aastast

Tiina Liivamägi

klassiõpetaja, inglise keel, pikapäevarühma kasvataja

1981. aastast

Ringo Saar

loodusained

(geograafia, bioloogia,keemia, loodusõpetus)

2012. aastast

Kalle Haage

poiste tööõpetus

2011. aastast

Maire Roio

eesti keel ja kirjandus

1992. aastast

Diana Sarapuu

ajalugu, direktor

1982. aastast

Gunnar Sarapuu

kehaline kasvatus, treener

1998. aastast

Saima Tell

sotsiaalpedagoog, karjääri- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal

1982. aastast

Anu Vares

muusika

2002. aastast

Marina Varjun

eripedagoog-nõustaja

1996. aastast

Maie Vill

klassiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja

2002. aastast

Riho Lehiste

džuudoõpetus

2011.aastast

 TÖÖTAJAD

   NIMI

AMET

MEIE KOOLIS

Helgi Hurt

abipersonal (koristaja)

1988. aastast

Tiiu Kalm

abipersonal (kokk)

1996. aastast

Eve Oja

abipersonal (koristaja)

1987. aastast

Maie Otsus

abipersonal (kokk)

1992. aastast

Udo Tell

abipersonal (elektrik)

1988. aastast

Erika Tiisler

abipersonal (majahoidja)

2007. aastast

ÕPETAJAD MUUSIKAKOOLIS

 NIMI

ÕPETATAV ERIALA

MEIE KOOLIS

Ülle Rebane

klaver

1993. aastast

Anu Vares

klaver, solfedžo

2002. aastast