VeniVidiVici Õpilasvahetus  - http://vvvopilasvahetus.planet.ee/

 


 

Menüü

Bussiringide ajad

Pereõde Hiie Vähi vastuvõtt

 


 

Valgamaa Õppenõustamiskeskus  - keskuse üldeesmärk on ennetada õpilaste koolist väljalangevust ja toetada õpilaste edasist toimetulekut

UNICEF koos Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Justiitsministeeriumiga korraldab kogukonnale suunatud projekti „Varajane märkamine ja sekkumine“.
Selle raames töötati välja lihtne juhis (lisas) hädaabiinfoga, kuhu vajadusel pöörduda abi saamiseks või abivajadusest teatamiseks.

Juhise leiate aadressilt:
http://www.kuriteoennetus.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=40318/juhis+kodanikule_21.10.2011.pdf
  

 


2012/2013. õppeaasta koolivaheajad


 1) sügisvaheaeg 20. oktoober 2012. a kuni 28. oktoober 2012. a;
 2) jõuluvaheaeg 22. detsember 2012. a kuni 6. jaanuar 2013. a;
 3) kevadvaheaeg 16. märts 2013. a kuni 24. märts 2013. a;
 4) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 5. juuni 2013. a kuni 31. august 2013. a.

 


VABARIIKIKUD TASEMETÖÖD  2012/2013. ÕPPEAASTAL

3. klass

Eesti keel                        15.05.2013

Matemaatika                 21.05.2013

 6. klass

Eesti keel                        14.05.2013

Matemaatika                16.05.2013

Muu õppeaine              22.05.2013

Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2012/2013 õppeaastal

Eesti keel ja kirjandus (kirjalik)

31. mai 2013

Matemaatika (kirjalik)

7. juuni 2013

Valikaine eksam (kirjalik)

13. juuni 2013

 


 

Kalender (toimunud üritused koolis)

Keeni kooli tööd ja tegemised 2010

Tähtsamad sündmused Keeni koolis aastal 2010 ja 2011

Tagasivaade Keeni kooli tegemistele 2011. aastal

Judo tunnis - pildid http://pica.ee/album/16339

 


 Artiklid, mis on ilmunud  ajalehes Otepää Teataja.

http://www.otepaa.ee/component/content/article/74-otepaeae-teataja/617-vallaleht

- vanemad artiklid.


2012/13 õppeaasta  põhieesmärgid

2.      Väärtustada perekonda kui tervikut:  kaasata lapsevanemaid  koolielu korraldamisse.

3.      Leppida õpetajatel ja õpilastel  kokku käitumisnormides: neid  üheselt mõista ja järgida  nii õppetöö kui ka tunnivälisel ajal.


Kokkuvõte õpikeskkonna küsitluse kohta 2008/09

Mida lapsed vanematelt ootavad (küsitluse vastused)

Kokkuvõte huvitöö rahulolu-küsitluse tulemustest 2006/07

Rahulolu-uuring Keeni Põhikooli õpilaste hulgas

Küsimustik  noortekeskuse kohta Keenis

Ringide töö kokkuvõte


HUVITEGEVUSE PLAAN 2012/2013

 

Üritus

Aeg

Vastutajad, läbiviijad

 

Tarkusepäeva aktus

01.09

V.Hainsoo, S.Tell, D.Sarapuu

 

Klasside sügismatkad

sept

Klj

 

Algklasside sügisnäitus

19.-23. sept

KLJ, hj, õpilased

 

Klassivanemate valimine, ÕE töö alustamine, töö planeerimine õppeaastaks

sept

Klj, hj

 

Vanavanemate päeva tähistamine

7. sept

Hj, klj

 

Raamatu koostamine „“Generatsioonid,- eluvormid ja –stiilid, regiooni kultuur“

okt-nov

Projektimeeskond

 

Ringide töö käivitamine

01.-15.sept

Hj, ringijuhid

 

ÕE koosolekud  2 korda kuus või vastavalt vajadusele

sept-mai

ÕE,  hj

 

Õppekäigud asutustesse ja ettevõtetesse: tutvumine erinevate elukutsete ja ametitega.

sept-mai

Karjäärikoordinaator, klj

 

Töövarjupäev 9. klassile

sept-mai

Karjäärikoordinaator

 

Mihklipäeva tähistamine ja kombed

29. sept (31.sept)

M. Vill, 2. klass

 

Spordipäev

19. sept

Klj,G.Sarapuu,

 

Sügise sünnipäev algklassidele„ Muusika sügisel“

24.sept

 6.kl; algklassid, V. Hainsoo. projektimeeskond

 

5. klassi vastuvõtmine vanemasse astmesse;

3. okt.

 9.kl; K.Jääger, M. Kallis

 

Karjääripäev 9. klassile

 okt

Hj ,klj,  karjäärikoordinaator

 

Õpetajate päeva  tähistamine

5. okt

9.kl, K. Jääger

 

Liitumine kampaaniaga “ Suitsuprii klass“

sept.- nov.

D. Sarapuu, klj, 4.-9.kl õpilased, klassijuhatajad

 

Halloweeni tähistamine ja kombed

Hingedepäeva tähistamine, kombed

31.10

31.10

5. klass, M. Kallis

9. klass, K. Jääger

 

 „Mina ja minu pere pildil “- fotoraamatu koostamine  

okt- nov

Projektimeeskond

 

Stiilipäevad

november

ÕE, hj

 

Karjääripäev 7.-8. klassile

23. november

Klj, karjäärikoordinaator

 

Viktoriin 5.-9. kl

sept- mai reedeti

Hj, karjäärikoordinaator

 

Mardipäeva tähistamine, kombed

7. nov

3. klass

 

Isadepäev

09. nov

Hj, ringijuhid, klj-tüdrukud

 

Kooli sünnipäeva tähistamine õpilastele

14. nov

ÕE, kõik õpilased, õpetajad

 

Kodanikupäev

23. nov

D. Sarapuu, karjäärikoordinaator

 

Projektikohtumine Austrias

10-15.dets

Projektimeeskond

 

Talveakadeemia : jää- ja lumekunst „Mängime Euroopat“

dets.

Projektimeeskond

 

Advendiküünalde süütamine 4 korral

30. nov, 7., 14. 21. dets

Klj, ÕE V.Hainsoo

 

Toomapäeva tähistamine, kombed

21. dets

1. klass, T. Liivamägi

 

Jõulutoimetused, klasside jõuluüritused,

5.-21. dets

Kogu kool

 

Jõululaat

21. dets

Kogu kool

 

 Jõulupidu Sangaste Seltsimajas

21.dets

Kogu kool

 

Jõuluetenduse külastamine algklassidele

 dets

Hj, klj

 

Kooli rahvastepallivõistlused 2 esimesele  kooliastmele

jaan

G.Sarapuu, hj

 

Küünlapäev e pudrupäev, tähistamine ja kombed

30.01

6. kl, V Hainsoo

 

Sõbrapäeva tähistamine

14. veebr

8.kl, klj H. Lepa

 

Talvine tervisepäev (suusapäev)

jaan- veebr

Tervisenõukogu

EV sünnipäeva tähistamine

22. veebr

Hj, ringijuhid, kogu koolipere

 

 

„Intellektika“- karjäärimess Tartus

veebr

karjäärikoordinaator, klj

 

Projekti  „Tagasi kooli“ jätkamine

sept -mai

aineõpetajad, karjäärikoordinaator

 

Õpilaste puhkenurka mööbli valmistamine ja puhkenurga kujundamine

sept-märts

Projektimeeskond,ÕE

 

Üritus „Muusika ja tantsud on meie maa keel“

veebr

Projektimeeskond, A. Vares, T. Kukk

 

Toitlustamine Tartu Suusamaratonil

veebr

D.,G.Sarapuu, 9. klass

 

Naistepäev, tähistamine ja kombed

8. märts

R. Saar, 4. klass

 

Teatrikuu.  Teeme ise teatrit.

16. märts

Kogu kool

 

Loovüritus 1.-9. klassile  „Kelleks tahan saada?“

märts

karjäärikoordinaator, aineõpetajad, klj

 

Raamatu  “Eesti rahvusköök“ koostamine

veebruar- märts

 Projektimeeskond

 

Alkoholi- ja narkoennetusüritus

märts

Hj,  kogu kool

 

„Kivi kivi peale„  –kivikunsti üritus

märts

Projektimeeskond, ÕE

 

Emakeelepäev

14. märts

Emakeeleõpetaja,  kõik õpilased

 

Suu neljapäev ja reede, ülestõusmispühad, kombed ja tähistamine

27. märts

7. klass, M.Roio

 

Osalemine erinevate õppeasutuste promoüritustel.

jaanuar-mai

Klj, karjäärikoordinaator

 

Audo ja-videokonverents “Rahvusköök ja minu lemmiktoit“

märts-aprill

Projektimeeskond, õpilased

 

Projektikohtumine Eestis

08.-13.04

Projektimeeskond koostöös kogu kooliga

 

Jüripäevajooks

23. aprill

Hj, klj, G. Sarapuu

 

4.-6. klassi karjääripäev

aprill

klj, karjäärikoordinaator

 

Klassid koristavad kooli ümbrust

aprill-mai

Kõik

 

Emadepäev

10. mai

Ringijuhid

 

Jalgrattavõistlus, juhilubade taotlemine

aprill-mai

Hj, III , IV kl klassijuhataja,

 S. Tell, hj

 

Kevadkontsert

mai

Kõik ringijuhid ja klj

 

Valla lauluvõistlus

mai

Muusikaõpetaja(d)

 

Projektikohtumine Bulgaarias

10.-15. mai 2013

Projektimeeskond

 

Muusikakooli kontsert

mai

Ü. Rebane, D. Sarapuu, hj

 

 Spordipäev

mai

Klj, G.Sarapuu

 

Tervisenõukogu koosolek

aprill

H.Vähi, T. Kukk

 

Oivikute vastuvõtt

mai

D. Sarapuu, S.Tell

 

Klasside kevadmatkad või piknikud

apr.mai

Klj

 

Tutipidu

27. mai

8. kl,  H.Lepa

 

9. kl lõpupidu

juuni

 Direktsioon, 8. klass

 

 


Hj- huvijuht

ÕE- õpilasesindus

Klj- klassijuhatajad