Hoolekogu tegutseb Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse alusel (jõustus 01.09.2010).

KEENI PÕHIKOOLI HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD JA TÖÖKORD - pdf

Hoolekogu ülesanne

 

Head lapsevanemad!
Kui Teil on mõni ettepanek koolitöö paremaks korraldamiseks või mõni muu mure, siis võite seda julgesti hoolekoguga jagada. Siin on ära toodud meie e-posti aadressid, millele võite kirjutada. Koostöös peitub jõud!
Teie hoolekogu

Hoolekogu koosseis 2011/2012 õppeaastal  (Vallavalitsuse korraldus - pdf)

Nimi

Amet

Email

Ly Käärik

 vanemate esindaja, protokollija

 lykaarik@hot.ee

Piibe Vällo

 vanemate esindaja

 piibe.vallo@mail.ee

Imre Õim

 vanemate esindaja

 imre.oim@kaitseliit.ee

Marju Karavin

 vanemate esindaja

 marju.karavin@mail.ee

Airi Linde

 vanemate esindaja

 airi.linde@mail.ee

Tiina Kukk

õpetajate esindaja

 tiina196@hot.ee

Rando Undrus

valla volikogu esindaja, hoolekogu aseesimees

 rando.undrus@gmail.com

Marjana Lehepuu

vanemate esindaja,   hoolekogu esimees

marjanalehepuu@gmail.com

Rait Elvet

kooli toetava organisatsiooni esindaja

raitelvet@gmail.com

Vete Hainsoo

õpilaste esindaja

vetekas@gmail.com

 

Hoolekogu koosolekud

01.12.2009 - protokoll

20.01.2010 - protokoll

03.02.2010 - protokoll

13.06.2011  - protokoll

28.09.2011 - protokoll

21.11.2011 - protokoll

20.12.2011 - protokoll

26.02.2012 - protokoll

11.04.2012 - protokoll

30.05.2012 - protokoll

13.10.2012 - protokoll