Keeni Põhikooli arengukava 2012 - 2016 kinnitamine

      Keeni Põhikooli arengukava 2012 - 2016  pdf  doc

      Keeni Põhikooli põhimäärus

      Keeni Põhikooli õppekava 2012 - 2013 pdf    doc

     Keeni Põhikooli õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord   pdf     doc

     Riiklik järelvalve  pdf

    1.klassi vastuvõtu avaldus    doc      pdf

    Ettevalmistusrühma vastuvõtu avaldus     doc      pdf

 


       Keeni Põhikooli arengukava kinnitus

       Keeni Põhikooli arengukava 2009 - 2011

        Õppenõukogu tegevuse kavandamine tööplaanis 2010/2011  pdf

        Õppenõukogu tegevuse kavandamine tööplaanis 2011/2012 pdf

        Keeni Põhikooli õppekava 2011-2012