Aadress:                                                                 Telefonid:

Valga maakond                                                    õpetajate tuba 76 96 222

Keeni 67 012                                                         direktor 76 96 225

Keeni Põhikool                                                    

 


                                                                                                    Kiri        

E-mail:    direktorile                        diana@sangastevv.ee

                                                            

                direktori asetäitjale           saimatell@hot.ee